Mitä meidän välittäjien nimikkeet ja tittelit kertovat?

Mitä meidän välittäjien nimikkeet ja tittelit kertovat?

LKV, LVV, YKV KED®, KIAT… Kiinteistönvälitysalalla näkee useita eri titteleitä nimien perässä. Tunnistatko sinä nämä tittelit? Itse kun tulin alalle noin viisi vuotta sitten olin kuullut vain LKV:stä. 

Kiinteistönvälitysala on hyvin valvottua ja säänneltyä erinäisillä lailla ja määräyksillä, jotka muuttuvat ja päivittyvät jatkuvasti. Asuntojen välittäjien vastuut kasvavat lisäksi koko ajan. Osaamista ja tietotaitoa tulee olla hyvinkin monesta eri osa-alueesta. Nimikkeet ja tittelit kertovat sinulle, mitä tutkintoja ja kokeita kyseinen välitystyötä tekevä henkilö on suorittanut omaan alaan liittyen. 

Tilastojen mukaan Suomessa on noin 1600 välitysliikettä, joissa työskentelee noin 3000 – 5000 kiinteistönvälittäjää ja myyntineuvottelijaa. Välittäjien määrä vaihtelee paljonkin riippuen markkinasuhdanteesta. Osa tekee välitystyötä täyspäiväisesti, kun osa tekee muun toimen ohella tai kausiluonteisesti. 

Tässä kerron lyhyesti yleisimmistä nimikkeistä:

Laillistettu kiinteistönvälittäjä – LKV

Vain LKV-kokeen suorittanut voi käyttää nimikettä kiinteistönvälittäjä, vuokrahuoneiston välittäjä tai asunnonvälittäjä. Välitystyötä tekevän tulee tuntea asuntokauppaan liittyvät juridiset vastuukysymykset ja näin varmistaa turvallisen asuntokaupan synnyn. LKV-pätevyys tarkoittaa siis sitä, että kyseinen henkilö on suorittanut hyväksytysti LKV-kokeen. Kokeessa ratkotaan laaja-alaisesti asuntokauppaan ja sopimusten tekemiseen liittyviä juridisia kysymyksiä. Kokeen pääsee läpi arviolta alle 40 % kokeeseen osallistuneista ja koetta pidetään vaikeana. Esim. syksyn 2015 LKV kokeen läpäisi 36 %. 

Vuodesta 2016 eteenpäin laki kiinteistövälitys- ja vuokrahuoneiston välityksestä on edellyttänyt, että toimipisteessä välitystyötä suorittavista henkilöistä vähintään 50 % on LKV-pätevyys.

Laillistettu vuokranvälittäjä – LVV

Pätevyys, joka saadaan läpäisemällä LKV-koe tai LVV-koe. LVV-kokeen läpäissyt henkilö on osoittanut tuntevansa vuokrahuoneiston välitystä koskevan lainsäädännön ja hyvän välitystavan sekä hallitsee välitystoimeksiannon hoitamisen edellyttämät käytännöt. Pelkän LVV-kokeen läpäissyt ei saa käyttää nimikettä LKV tai kiinteistönvälittäjä. 

Ylempi kiinteistönvälittäjä – YKV

Kyseessä on jatkokoulutus kiinteistönvälittäjille. Koulutuksen kesto on yli vuoden ja pitää sisällään nykyisellä muodollaan eri aihealueisiin liittyviä kursseja ja tehtäviä, kaksi koetta sekä tutkielman kirjoittamisen. Tutkinto on ollut mahdollista suorittaa 1988 alkaen. YKV:n suorittaneita kiinteistönvälittäjiä on Suomessa vajaa 490.

KiAT

Näyttötutkintona suoritettava kiinteistönvälitysalan ammattitutkinto. Osaaminen näytetään ja arvioidaan aitoja työtehtäviä tekemällä työpaikalla. 

KED®

Kiinteistöedustajan koulutus ja tutkinto. Kesto noin 4 kuukautta. Tutkinnon suorittaneilla on valmiudet hoitaa asunto-osakkeen (käytetty asunto) ja asuinkiinteistön myyntitoimeksiantoja. 

VuT

Vuokranvälittäjän tutkinto. 

Myyntineuvottelija/Asuntomyyjä

Henkilöllä ei ole vielä suoritettuna alan tutkintoja. Voi olla uusi alalla tai pidempäänkin alalla toiminut henkilö.

Auktorisoitu kiinteistönarvioija – AKA

AKA-kokeella ja KHK-kiinteistönarvioijakokeella mitataan kiinteistönarvioijan ammattitaito. Kokeen järjestää Keskuskauppakamari kerran vuodessa. AKA-arvioijasta on apua, kun tarvitaan puolueetonta ja asiantuntevaa arviota esim. vaativimpien kiinteistökauppojen yhteydessä, vakuusarvioinneissa, osituksen ja perinnönjaon yhteydessä sekä riitatilanteissa. AKA määrittää toimeksiannon perusteella kiinteistön arvon ja laatii kirjallisen arviolausunnon. 

KHK

Keskuskauppakamarin hyväksymä kiinteistönarvioitsija, jonka toiminta perustuu lakiin. Kiinteistörahastolaissa, arvopaperimarkkinassa, sijoitusrahastolaissa ja kiinnitysluottopankkitoiminnasta annetussa laissa on mainittu ne tilanteet, jolloin on käytettävä nimenomaan KHK-arvioitsijaa tai perusteltava muunlainen menettely.

Kokonaisuudessaan kiinteistötoimiala on Suomen ja koko maailman kansantaloudellisesti yksi merkittävimmistä osista. Kiinteistönvälitys on osa kiinteistötoimialaa. Vuoden 2019 ROTI-raportin mukaan Suomen rakennuskannan arvo oli noin 500 miljardia euroa, josta 330 miljardia euroa koostui asuinkiinteistöistä ja kesämökeistä. Asunnon välittäjien kautta kauppoja tehdään arviolta noin 70 – 80 % kaikista asuin- ja kesämökkikiinteistöjen kaupoista.  KVKL:n julkaisun mukaan välittäjien avulla tehtyjen asuinkiinteistöjen vaihdanta ylitti vuonna 2020 15 miljardin euron. Ei siis puhuta pikkusummista. 

Turvallisen asuntokaupan takaamiseksi me välittäjät kouluttaudumme ja pidämme itsemme jatkuvasti ajantasalla muuttuvissa markkinoissa. Asuntokauppa on monella elämän suurin yksittäinen kauppa, johon liittyy paljon tunteita ja satojatuhansia tai jopa miljoonia euroja. Ammattitaidolla ja koulutustaustalla on väliä, kun välitetään koteja tai sijoitusasuntoja.

Fanny Kourula

YKV, LKV, KED®

Etsitkö kodillesi myyjää?

Pyydä ilmainen hinta-arvio asunnostasi. Arviokäynti on maksuton, eikä velvoita sinua mihinkään.

    Annan suostumukseni siihen, että välitysliike saa lähettää minulle sähköistä suoramarkkinointia (esim. tekstiviesti, sähköposti)

    * Pakolliset kentät

    Tietosuojaseloste